Tiráž

Adrián Melaj - BIZNIS PLUS
Hlavná 116/25A
943 01 Štúrovo
ICO:44086261
IC DPH: SK1079620608

Online urovnanie sporov
Platforma komisie EÚ k online urovnaniu sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informácie o zodpovednosti
Napriek dôkladnej obsahovej kontrole nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsahy externých odkazov.